• 963 | Çağrı Mərkəzi

Patent/İddia sənədinin verilmə qaydaları


Əmtəə nişanının qeydə alınması ilə bağlı iddia sənədinin verilməsi qaydası

Coğrafi göstəricinin qeydə alınması ilə bağlı iddia sənədinin verilməsi qaydası

Faydalı modelə patent alınması ilə bağlı iddia sənədinin verilməsi qaydası

İxtiraya patent alınması ilə bağlı iddia sənədinin verilməsi qaydası

Sənaye nümunəsinə patent alınması ilə bağlı iddia sənədinin verilməsi qaydası 

Faydalı linklər

 • ICooMet
 • EPO
 • ISO
 • CEN
 • Partner 1
 • OIML
 • CODEX
 • MGS
 • Partner 2
 • ilac
 • WIPO