• 963 | Çağrı Mərkəzi

Patent/Ərizə və müqavilə formaları


Əmtəə nişanının qeydə alınması barədə ƏRİZƏ formasını yüklə

Coğrafi göstəricinin qeydə alınması barədə ƏRİZƏ formasını yüklə

İxtiraya patent verilməsi üçün ƏRİZƏ formasını yüklə

Sənaye nümunəsinə patent verilməsi üçün ƏRİZƏ formasını yüklə

Faydalı modelə patent verilməsi üçün ƏRİZƏ formasını yüklə 

İddiaçının dəyişdirilməsi haqqında ƏRİZƏ formasını yüklə

Müəllifin adının, iddiaçının adının, iddiaçının nümayəndəsinin, ünvanının dəyişdirilməsi haqqında ƏRİZƏ formasını yüklə

Səhvin (səhvlərin) düzəldilməsi haqqında ƏRİZƏ formasını yüklə 

Sənaye mülkiyyəti obyektlərinə olan hüquqların qiymətləndirilməsi xidmətlərinin keçirilməsinə dair yüklə

Əmtəə nişanı və ya coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinin ilkin ekspertizası ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ formasını yüklə (hüquqi şəxslər üçün)

Əmtəə nişanı və ya coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinin ilkin ekspertizası ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ formasını yüklə (fiziki şəxslər üçün)

Əmtəə nişanı və coğrafi göstəricilər üzrə göstərilən xidmətlərə dair MÜQAVİLƏ formasını yüklə

Əmtəə nişanına dair axtarış xidmətlərinin göstərilməsi üzrə MÜQAVİLƏ formasını yüklə

Əmtəə nişanı və ya coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinin ekspertizası ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ formasını yüklə (hüquqi şəxslər üçün)

Əmtəə nişanı və ya coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinin ekspertizası ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ formasını yüklə (fiziki şəxslər üçün)

Əmtəə nişanına dair iddia sənədi üzrə ekspertizanın aparılması üçün MÜŞAİYƏT MƏKTUBU formasını yüklə

Əmtəə nişanına dair iddia sənədi üzrə ekspertizanın aparılması üçün VƏSATƏT formasını yüklə

Əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq təsnifatı (ƏXBT 10)

İşlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ formasını yüklə (hüquqi şəxslər üçün)

İşlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ formasını yüklə (fiziki şəxslər üçün)

İxtira, faydalı model və ya sənaye nümunəsinə dair iddia sənədinin ilkin ekspertizası ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ formasını yüklə (hüquqi şəxslər üçün)

İxtira, faydalı model və ya sənaye nümunəsinə dair iddia sənədinin ilkin ekspertizası ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ formasını yüklə (fiziki şəxslər üçün)

İxtira, faydalı model və ya sənaye nümunəsinə dair iddia sənədinin mahiyyətcə ekspertizası ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ formasını yüklə (hüquqi şəxslər üçün)

İxtira, faydalı model və ya sənaye nümunəsinə dair iddia sənədinin mahiyyətcə ekspertizası ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ formasını yüklə (fiziki şəxslər üçün)

Faydalı linklər

 • ICooMet
 • EPO
 • ISO
 • CEN
 • Partner 1
 • OIML
 • CODEX
 • MGS
 • Partner 2
 • ilac
 • WIPO