• 963 | Çağrı Mərkəzi

Beynəlxalq əməkdaşlıq/İkitərəfli əməkdaşlıq


İMZALANMIŞ SAZİŞLƏRİN SİYAHISI

 

 1. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Koreya Respublikasının Koreya Əqli Mülkiyyət Ofisi arasında Anlaşma Memorandumu (2014-cü il 20 iyun/27 iyun)
 2. Azerbaycan Respublikasının Hökuməti və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı arasında əməkdaşlıq haqqına Anlaşma Memorandumu (2014-cü il 14 may)
 3. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”ə (8 avqust 2001) dəyişikliklər barədə Protokol (2013-cü il 21 noyabr/2013-cü il 27 dekabr  –qüvvəyə minmə)
 4. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında texniki tənzimləmə, standartlaşdırma, uyğunluğun qiymətlənidirilməsi, akkreditasiya və metrologiya sahələrində əməkdaşliq haqqında Anlaşma Memorandumu (2012-ci il 12 sentyabr)
 5. Cənubi Koreyanın Sınaqlar və Tədqiqatlar İnstitutu (KTR) ilə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Təcrübə-Sınaq Mərkəzi (AzTEST) arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb (2011-ci il 24 may)
 6. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Çexiya Respublikasının Texniki Standartlaşdırma, Metrologiya və Dövlət Sınaqları İdarəsi arasında standartlaşdırma, metrologiya və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu (2011-ci il 17 may)
 7. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Polşanın Standartlaşdırma üzrə Komitəsi arasında  standartlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (2011-ci il 29 noyabr)
 8. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Macarıstan Respublikasının Ticarət və Lisenziyalaşdırma İdarəsi arasında metrologiya sahəsində texniki əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu (2011-ci il 11 noyabr)
 9. Azərbaycan Respublikası və Türk Standartlar İnstitutu Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi arasında Anlaşma Memorandumu (2009-cu il 14 avqust)
 10. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkmənistan Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (2008-ci il 19 may/2 oktyabr)
 11. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi və İordaniya Standartlar və Metrologiya Orqanı (JİSM) arasında standartlaşdırma, metrologiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, akkreditasiya və digər əlaqəli sahələr üzrə əməkdaşlıq Sazişi (2007-ci il 29 iyul)
 12. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi və Belarus Respublikası Standartlaşdırma üzrə Dövlət Komitəsi arasında Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (2007-ci il 02 may)
 13. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Tacikistan Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (2001-ci il 8 avqust /2007-ci il 15 mart)
 14. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və İran Standartlar və Sənaye Tədqiqatları İnstitutu arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlığa dair Memoandum (2002-ci il 20 may)
 15. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (2001-ci il 8 avqust)
 16. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1999-cu il 2 dekabr /2000-ci il 2 fevral)
 17. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında  standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1997-ci il 27 noyabr)
 18. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında  standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1997-ci il 10 iyun)
 19. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Gürcüstan Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1997-ci il 18 fevral)
 20. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1997-ci il 25 mart)
 21. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında  standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1996-ci il 27 may)
 22. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında  standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1995-ci il 20 oktyabr/aprel)
 23. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Standartlaşdırma və Metroloogiya üzrə Azərbaycan Dövlət Mərkəzi (AZQOSSTANDART) və Qırğızıstan Respublikasının Hökuməti yanında Standartlaşdırma və Metrologiya üzrə Dövlət Xidməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1995-ci il 20 aprel)

 

Sənaye mülkiyyəti sahəsində SMPDK ilə ikitərəfli Sazişlər

 

 1. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ilə Avrasiya Patent Təşkilatının Avrasiya Patent İdarəsi arasında "Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına və onun bölmələrinə, Azərbaycan Respublikasının ictimai kitabxanalarına, universitetlərinə (ali təhsil müəssisələrinə) və elmi-texniki mərkəzlərinə Avrasiya patent-informasiya sistemindən istifadəyə icazənin verilməsi haqqında" Saziş (2012-ci il 17 oktyabr)
 2. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ilə Koreya Respublikasının Xarici İşlər və Ticarət Nazirliyi arasında Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının İdarəetmə Sisteminin Avtomatlaşdırılmasına dair Qrant Razılaşması (2011-ci il 11 oktyabr)
 3. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Gürcüstan Hökuməti arasında əqli mülkiyyətin qorunması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (2009-cu il 20 may)
 4. "Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Latviya Respublikasının Patent İdarəsi arasında sənaye mülkiyyətinin hüquqi mühafizəsi sahəsində informasiyanın mübadiləsi haqqında Anlaşma Memorandumu" (2009-ci il avqust)
 5. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Saziş (2008-ci il 23 aprel)
 6. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (2004-cü il 13 aprel)
 7. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Saziş (2004-cü il 4 aprel)
 8. zərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (2000-ci il 19 may)
 9. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə (1998-ci il 23 oktyabr)
 10. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Gürcüstan Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1997-ci il 27 dekabr)
 11. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1997-ci il 18 iyun)
 12. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qırğızıstan Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1997-ci il 23 aprel)

Faydalı linklər

 • ICooMet
 • EPO
 • ISO
 • CEN
 • Partner 1
 • OIML
 • CODEX
 • MGS
 • Partner 2
 • ilac
 • WIPO